Du är här:
Dela

Organisation

Bohuskustens vattenvårdsförbund (Water Quality Association of the Bohus coast)
är en ideell förening som består av medlemmar från industrier, kommuner och
övriga aktörer som utför aktiviteter i anslutning till kusten.

Förbundet består av en styrelse, en program- och utvärderingsgrupp samt ett arbetsutskott.  Förbundets årsmöte hålls innan sista dagen i juni varje år.

Den administrativa enheten för förbundet finns på Göteborgsregionens kommunalförbund i Göteborg, med kansli- och ekonomifunktion.

Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter från medlemmarna som fastställs av ordinarie förbundsmöte för nästkommande räkenskapsår.

Senast uppdaterad:2019-04-10

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se