Du är här:
Dela

Vad gör vi?

Havet är så mycket mer än det vi ser med blotta ögat. Havet tillhandahåller oss med en mängd ekosystemstjänster varav produktion av syre och livsmedel är två essentiella tjänster. Att skydda och förvalta havet är livsviktigt för människans och jordens överlevnad. Vartannat andetag du tar kan du tacka växtplanktonen i havet för. 

Bohuskustens vattenvårdsförbund bildades 1987 och förbundets egentliga verksamhet, undersökningar i den marina miljön, påbörjades 1990. Förbundet är en ideell förening vars medlemmar består av kommuner, industrier, föreningar och övriga intressenter som bedriver verksamhet eller aktiviteter i anslutning till Bohuskusten. Medlemmarna har antingen en åliggande kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena längs kusten. Förbundet har för ändamål att samordna recipientkontrollen för medlemmarna, för att i första hand beskriva hur den samlade påverkan i recipienten ser ut.

Förbundet genomför ett kontrollprogram för övervakning av vattnets kvalitet för att se hur kvaliteten förändras över tid. Det nuvarande kontrollprogrammet har varit aktivt sedan 1990. Förbundet samordnar även särskilda undersökningar som efterfrågas av medlemmarna.

Samordnad recipientkontroll (SRK) är fördelaktigt på flera sätt dels genom en kostnadsbesparing för medlemmarna då kontrollen blir gemensam men också genom att en mer omfattande utvärdering av miljötillståndet kan göras när flera parter är inblandade.


Presentationer om förbundet

Vill du visa en snabb presentation för ledningen på er organisation, ta reda på mer själv eller ha en längre dragning om förbundets verksamhet?

Nedan är två presentationer som är tillgängliga att använda - en kort och koncis, och en med mer information.

Senast uppdaterad:2019-06-04

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se