Du är här:
Dela

Rapporter

Årligen sammanställer de konsulter vattenvårdsförbundet anlitar ett antal rapporter för de provtagningar som genomförts. Du hittar dem nedan samt
via länken i vänstermenyn.

Vid behov av rådata, var god och kontakta kansliet.

För att förstå vad provtagningsparametrarna i rapporterna betyder gå in via vänstermenyn på ”Begrepp och provtagningsparametrar”.


2020

2019

2018

Senast uppdaterad:2020-03-09

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se