Du är här:
Dela

Bli medlem

Vattenvårdsförbundet utgör en ideell förening öppen för kommuner i Västra Götalands län och i angränsande kustområden samt industrier, föreningar eller övriga som antingen har en åvilande kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet påverkar eller påverkas av vattenförhållandena.

Man ansöker om medlemskap i förbundet via förbundets styrelse som prövar och avgör om medlemskapet skall beviljas.


Senast uppdaterad:2015-09-30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se