Du är här:
Dela

Rapport "Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga alger längs Bohuskusten 2023"

Här presenteras resultaten från flygfotograferinen av fintrådiga alger längs Bohuskusten 2023.

Senast uppdaterad:2024-03-05

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se