Du är här:
Dela

Organisation

Bohuskustens vattenvårdsförbund är en ideell förening som består av medlemmar från industrier, kommuner och övriga aktörer som utför aktiviteter i anslutning till kusten. Förbundet består av en styrelse, en planerings- och utvärderingsgrupp samt ett arbetsutskott.  Förbundets årsmöte hålls innan sista dagen i juni varje år. Den administrativa enheten för förbundet finns på Göteborgsregionens kommunalförbund i Göteborg, med kansli- och ekonomifunktion.

Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter från medlemmarna som fastställs av ordinarie förbundsmöte för nästkommande räkenskapsår.

Senast uppdaterad:2015-09-30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se