Du är här:
Dela

Kontakta oss

Bohuskustens vattenvårdsförbund har ett kansli där Monica Dahlberg arbetar.

Monica svarar på frågor om tillståndet i Bohuskustens vatten och dess biflöden.

Kansliet finns på Göteborgsregionens kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Göteborg.

Monica är biolog  och har arbetat på kansliet för Bohus-
kustens vattenvårdsförbund sedan 2015. På GR hon är anställd arbetar hon även för Göta älvs vattenvårds-förbund (sedan 1998) och administrerar även arbetet i vattenråden för Göta älv, Mölndalsån och Säveån.

Monica Dahlberg
Tfn: 031-335 54 79

Senast uppdaterad:2015-09-30

Kontakta kansliet

Postadress
Box 5073
402 22 GÖTEBORG

Besöksadress
Anders Personsgatan 8
416 64 GÖTEBORG

Växel
031-335 50 00

Fax
031-335 51 17

E-post
info@bvvf.se

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se